PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE

Poniżej znajdą Państwo link do strony Sądu Okręgowego w Kaliszu, gdzie umieszczone zostały bazy danych dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie znajdą Państwo dodatkowe informacje w tym zakresie.

Bazy danych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - link do strony Sądu Okręgowego w Kaliszu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - link strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Dodatkowo na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdą Państwo wykaz instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielajacych pomocy osobom dotknietym przemocą w rodzinie. Poniżej linki do podstron WUW w Poznaniu.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-03-05 13:51:29)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 12:35:20)
Wyświetlono: 14804 razy