AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

W związku z przypadającym

„Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w dniach od 19 do 23 lutego 2018r. w godz. od 13.00 do 15.00
w Sądzie Rejonowym w Jarocinie
zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Al. Niepodległości 15, pok. nr 9 parter

 • 19 lutego 2018r. – asystent sędziego Agnieszka Chudak
 • 23 lutego 2018r. – asystent sędziego Agnieszka Chudak
ul. Wrocławska 6, pok. nr 7 parter oraz pok. nr 206 II piętro
 • 20 lutego 2018r. – referendarz sądowy Karolina Makowiecka (pok. 7 parter)
 • 21 lutego 2018r. – referendarz sądowy Jakub Łuczak (pok. 7 parter)
 • 22 lutego 2018r. – asystent sędziego Monika Wróblewska (pok. 206 II piętro)

Wszystkie dyżury w godz. od 13.00 do 15.00

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-02-15 10:16:34)
Wyświetlono: 344 razy

Plan działalności Sądu na rok 2018

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2018.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-12-29 14:41:03)
Wyświetlono: 2866 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2016.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-28 14:47:42)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-03-28 14:50:20)
Wyświetlono: 9192 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2016.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-28 14:47:15)
Wyświetlono: 9192 razy

Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Sąd Rejonowy w Jarocinie bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.

Rezultatami projektu będą:

 • poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
 • poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
 • zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-06 08:22:55)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-03-06 08:24:34)
Wyświetlono: 9684 razy

Informacja

Informujemy, że od dnia 6 lutego 2017r. w Kancelarii Mediatora Anny Gmurowskiej w Kaliszu przy ul. Chopina 23, biuro nr 301 na III piętrze zostaje uruchomiony punkt bezpłatnych spotkań informacyjnych prowadzonych w trybie art. 183 par. 4 K.p.c. dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.

Bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące mediacji odbywać sie będą w każdy poniedziałek (z wyłaczenie dni ustawowo wolnych) w godz. od 15:45 do 17:15.

Spotkania informacyjne prowadzić będą dyżurujący stali mediatorzy.

 • Anna Gmurowska - stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach karnych, rekomendowana od 2009r. przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz z zakrsu prawa pracy.
  tel. 664 083 019, e-mail edu-mediare@wp.pl
 • Joanna Kempa - stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach karnych
  tel. 692 419 418, e-mail joannakempa@vp.pl
 • Monika Majchrzak - stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach nieletnich
  tel. 791 927 187

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-02-13 09:23:54)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-02-13 09:25:08)
Wyświetlono: 10207 razy

Informacja

Uprzejmie informujemy, że wpłaty realizowane w placówkach pocztowych na rachunek bankowy prowadzony w NBP dla Sądu Okręgowego w Kaliszu nr
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5zł zwolnione są z opłat manipulacyjnych. Zwolnienie od opłat manipulacyjnych dotyczy wpłat dokonywanych od dnia 1 lutego 2017r.

Jednocześnie z dniem 1 lutego 2017r. wpłaty dokonywane w placówkach pocztowych na dotychczasowy nr rachunku 09 1130 1033 0018 8149 5090 0001 nie będą zwolnione z opłat manipulacyjnych.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-01-31 12:10:04)
Wyświetlono: 10417 razy

Informacja

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lutego 2017r. ulega zmianie numer rachunku bankowego Sądu Okręgowego w Kaliszu do wpłat sum na zlecenie

Nowy rachunek jest prowadzony w Narodowym Banku Polskim nr:
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000

Dotychczasowy rachunek bankowy w BGK nr 09 1130 1033 0018 8149 5090 0001 będzie czynny tylko do dnia 28 lutego 2017r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-01-24 09:05:23)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-01-24 09:09:26)
Wyświetlono: 10567 razy

Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu nr D. 022-1/2017 z dnia 04.01.2017r. sprzedaż znaków opłaty sądowej odbywa sie w godzinach od 7:30 do 14:00.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-01-05 07:40:45)
Wyświetlono: 10919 razy

Zarządzenie

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-13/2016 w sprawie zmiany regulaminu Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz nowy Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2017r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-12-30 13:14:06)
Wyświetlono: 11030 razy

Plan działalności Sądu na rok 2017

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2017.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-12-30 12:38:11)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-12-30 12:39:39)
Wyświetlono: 11035 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2015.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-03-22 14:37:29)
Wyświetlono: 17777 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2015.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-03-22 14:25:34)
Wyświetlono: 17778 razy

Ostrzeżenie - fałszywy komornik!

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to, po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

Dodatkowe informacje można znalzeźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7968,ostrzezenie--falszywy-komornik.html

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-02-18 08:37:50)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-02-18 08:38:45)
Wyświetlono: 18583 razy

Plan działalności Sądu na 2016 rok

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2016.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-12-30 11:58:05)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-12-30 12:16:20)
Wyświetlono: 19675 razy

Zarządzenie

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-16/2015 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Regulamin

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-09-24 14:29:43)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-09-24 14:39:25)
Wyświetlono: 21946 razy

Informacja

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sądem Okręgowym w Kaliszu a Poczta Polską SA uprzejmie informujemy, iż uczestnicy postępowania sądowego mogą dokonywać w placówkach Poczty Polskiej SA opłat do spraw sądowych.

Grzywny, koszty i inne opłaty, do uiszczenia których wzywa sąd, od dnia 15 lipca 2015 roku mogą być realizowane na Poczcie Polskiej SA i są to operacje, z tytułu, których strona dokonująca wpłaty nie ponosi dodatkowych opłat manipulacyjnych.

Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Jarocinie nie uległy zmianie.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-06-30 08:34:47)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-07-14 21:25:55)
Wyświetlono: 23888 razy

Informacja

Sąd Rejonowy w Jarocinie informuje, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 24 czerwca 2015r. Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu od dnia 1 lipca 2015r. punkt kasowy tutejszego Sądu będzie nieczynny.

Od dnia 1 lipca 2015r. sprzedaż znaków opłaty sądowej odbywać się będzie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Jarocinie przy ul. Al. Niepodległości 15.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-06-26 08:59:27)
Wyświetlono: 23983 razy

Zarządzenie

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-9/2015 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-05-26 10:34:15)
Wyświetlono: 24623 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2014.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:16:33)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:22:39)
Wyświetlono: 26390 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2014.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:12:09)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:12:38)
Wyświetlono: 26392 razy

Kasa Sądu nieczynna do odwołania

Sąd Rejonowy w Jarocinie informuje, że kasa sądu bedzie nieczynna do odwołania, jest to związane z koniecznością konfiguracji systemów finansowo-księgowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wszelkie opłaty można regulować przelewem bankowym.

Dochody budżetowe: wpisy, koszty, grzywny, opłaty
NBP O/O Poznań 80 1010 0055 1253 0050 1800 0000

Sumy na zlecenie – zaliczki na koszty postępowania sądowego (m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu)
BGK O/Poznań 09 1130 1033 0018 8149 5090 0001

Sumy depozytowe ( poręczenia majątkowe, rękojmie, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucje, wadia)
BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004

Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty.
Przykłady: IC 99/15 SR Jarocin wpis,

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-01-12 08:46:40)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-01-12 08:48:32)
Wyświetlono: 28336 razy

Informacja dotycząca obsługi kasowej w 2015 roku

W związku ze zmianami organizacyjnymi wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1404) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu obecna struktura organizacyjna Sądu Rejonowego w Jarocinie ulegnie zmianie.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku w wyniku utworzenia z tym dniem Sądu Rejonowego w Pleszewie ze struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego w Jarocinie zostaną wyłączone Zamiejscowe Wydziały z siedzibą w Pleszewie.

W związku z powyższym informujemy, że punkty kasowe umiejscowione zarówno w Sądzie Rejonowym w Jarocinie jak i w Sądzie Rejonowym w Pleszewie zostaną otwarte z dniem 12 stycznia 2015 roku. Termin ten podyktowany jest koniecznością dokonania konfiguracji systemów finansowo – księgowych i ustaleń z bankami obsługującymi sądy.

Punkty kasowe przyjmować będą tylko wpłaty gotówkowe z tytułu dochodów budżetowych oraz realizować obrót znakami opłaty sądowej.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2014-12-30 08:47:49)
Wyświetlono: 28744 razy

Informacja w sprawie skarg i wniosków

W załączniku znajdą Państwo Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych .

Treść rozporządzenia

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2012-09-25 10:05:04)
Wyświetlono: 48733 razy